High yield avkastning, med investment grade risiko?

Author avatar vegard hagen Publicerad

Mens rentene internasjonalt har vært nær null lenge, førte Covid i fjor til at vi også her hjemme fikk nullrente. Til glede for bankenes lånekunder og fortvilelse for investorer i rentepapirer. Hvor skal avkastningen komme fra nå, dersom man ikke kryper langt ut på kredittrisikogrenen? Subordinerte obligasjoner i solide nordiske banker med lav kredittrisiko kan være svaret.

Vi lanserte i 2018 fondet Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital. Et fond som utelukkende investerer i nordiske subordinerte obligasjoner, både ansvarlige lån og fondsobligasjoner. Utstederne av obligasjonene har nesten utelukkende en kredittrating tilsvarende investment grade, dvs. solide utstedere med lav kredittrisiko. Avkastningen har derimot vært på high yield nivå. En årlig avkastning på nærmere 6% siden oppstart av fondet.

Vi inviterer til en webcast hvor vi ser nærmere på mulighetene i subordinerte obligasjoner.

Fred Lund fra Swedbank gir en oppdatering på subordinert segmentet i rentemarkedet. Alfred Bergs, Morten Steinsland, ser nærmere på hvorfor denne delen av rentemarkedet er spesielt attraktivt, og hvorfor en fondsstruktur egner seg godt for å møte bl.a. likvidtetsutfordringen i denne delen av rentemarkedet.