High Yield Comeback

Author avatar vegard hagen Publicerad

2021 starter med et brak i det nordiske high yield markedet. Til tross for at markedet ved utgangen av 2020 hadde hentet inn det meste av nedgangen fra første kvartal, endte de fleste nordiske high yield fondene fjoråret i minus. En drøy måned ut i det nye året kan vi konstatere at 2021 så langt ligner på et comebackår. Flere fond kan allerede notere en avkastning på mellom 2 og 4%. Vårt fond Alfred Berg Nordic High Yield er opp 4,1%. Slett ikke verst med dagens risikofrie rente nær null og et aksjemarked som er svakt i pluss for året.

I vår forrige high yield webcast i oktober stilte vi spørsmålet om toget var gått i high yield markedet, etter den kraftige rekylen siden mars. Konklusjonen fra både Ringholm & Høyerholt var da at high yield markedet hadde mer å gå på. Også denne gangen fikk de rett. Vårt fond, Alfred Berg Nordic High Yield, er opp mer enn 8% de knappe fire månedene siden da. Siden bunnen i mars er fondet nå opp 35%. Med ytterligere oppgang i markedet, er det nok en gang rimelig å stille seg spørsmålet om toget har gått i high yield markedet? Eller blir 2021 et comebackår?

Ved inngangen til 2020 lå yielden i Alfred Berg Nordic High Yield på 8,2%. Risikofri rente (NIBOR 1 år) lå da på 1,8%. Dette ga en kredittrisikopremie i fondet på 6,4%. Nå ligger yielden i fondet på 7,7%, med en risikofri rente på 0,4%. Kredittrisikopremien har dermed økt til 7,3% – en økning på nesten 1%. Man får med andre ord bedre betalt for kredittrisiko nå enn for et år siden.

Vi inviterer til ny oppdatering på high yield markedet med leder for kredittanalyse i Sparebank 1 Markets, Pål Ringholm og vår senior kredittanalytiker, tidligere leder for kredittanalyse i NBIM, Henrik Emil Høyerholt.