High Yield – Like bra som aksjer

Author avatar vegard hagen Publicerad

Rekordlave renter og enorme stimulansepakker tar aksjemarkedene til stadig nye topper. Med rundt 8% avkastning i nordiske aksjer hittil i år, og en risikofri rente nær null, kan aksjeinvestorer allerede notere en god årlig risikojustert avkastning. At man med risikofri rente nær null faktisk har fått like god avkastning i nordisk high yield er det ikke alle som har fått med seg. Dette må jo bety at kredittspreadene har kommet kraftig inn, og at potensialet i high yield er tatt ut, eller?

Alfred Berg Nordic High Yield har gitt en avkastning på solide 8,3% så langt i 2021. Dette er faktisk også ganske nøyaktig den årlige avkastningen i fondet de siste fem årene. Dette plasserer fondet øverst på avkastningslistene blant samtlige high yield fond registrert på Oslo Børs, både hittil i år og siste fem år*.

I vår forrige high yield webcast med Ringholm & Høyerholt i februar snakket vi om en yield i fondet på 7,7% og dermed fortsatt bra avkastningspotensiale. Nok en gang fikk Ringholm & Høyerholt rett i sine spådommer. Siden da har avkastningen i fondet doblet seg fra drøye 4% til nå drøye 8%. Dette skulle tilsi kraftig spreadinngang og langt lavere yield nå. Faktum er at yielden i fondet er helt uforandret på 7,7%. Man får med andre ord fortsatt svært godt betalt for kredittrisiko i high yield. Hvordan henger dette sammen?