Högtryck i den nordiska High Yield-marknaden

Author avatar vegard hagen Publicerad

Förvaltare Anna-Karin Hempel berättar om den nordiska marknaden för high yield-obligationer, varför den är så spännande just nu och hur vi arbetar i vår förvaltning för att skapa bästa möjliga avkastning i detta tillgångsslag.