Läge för ränteinvesteringar?

Author avatar vegard hagen Publicerad

Stigande energi och matpriser har satt fart på inflationen och världens centralbanker höjer styrräntor på bred front. Vad innebär detta för räntemarknaden och hur påverkar det i investeringar i räntefonder. Ränteförvaltare Stefan Larsson ger sin syn på läget och de möjligheter och utmaningar som finns i marknaden.