Rekorder for fall i høyrentemarkedet

Author avatar vegard hagen Publicerad

Rekordhøy aktivitet og avkastning preger det nordiske high yield markedet så langt i 2021. Med mer enn 105 milliarder i emisjonsvolum allerede ligger det an til ny emisjonsrekord. Forrige rekord ble satt i 2017 med 122 milliarder. Stadig nye selskaper og bransjer går til high yield markedet når de skal hente finansiering. Dette gir gode investeringsalternativer og økte diversifiseringsmuligheter for investorene.

Avkastningen har også vært svært god så langt i 2021. Bare siden vår forrige high yield webcast med Ringholm & Høyerholt i mai er de fleste nordiske high yield fond opp nye 2-3%. Alfred Berg Nordic High Yield er nå opp hele 12,7% hittil i år*. Kredittrisikopåslagene tilsier at markedet har enda mer å gå på. Yielden i fondet er fortsatt på solide 7,3% mot 7,7% i mai.

Oppdatering på high yield markedet med leder for kredittanalyse i Sparebank 1 Markets, Pål Ringholm og vår senior forvalter, tidligere leder for kredittanalyse i NBIM, Henrik Emil Høyerholt.