Tillbakablick 2022, möjligheter 2023

Author avatar vegard hagen Publicerad

Vi lägger ett ganska dystert aktie år 2022 bakom oss och ser med tillförsikt fram emot fortsättningen 2023. Vad har skapat de förutsättningar vi nu har på aktiemarknaden och vilka utmaningar och möjligheter ser vi framåt. Anna Jakobson förvaltare av Alfred Berg Sverige Gambak ger oss sin syn på läget i denna marknadsuppdatering.