Utsikter för ännu ett bra börsår?

Author avatar Marie Backer Publicerad

2021 var ett mycket bra år på finansmarknaderna. Detta trots att året präglats av mycket oro för Corona, flaskhalsar i ekonomin, inflation, stigande räntor och farhågor om minskad likviditet från centralbanker. Ändå steg den globala aktiemarknaden över 20 %, amerikanska index upp till 30 % och Oslobörsen 23 %.

Under hela året har det skett en kraftig prisuppgång på råvaror så att framför allt olje- och råvarurelaterade aktier gick bra förra året. Detta resulterade i en stark resultattillväxt för flera av de norska börsloken vilket gavrekordvinster för Oslobörsen 2021. Kommer detta att fortsätta 2022?

Som svar på rekordhög inflation har räntorna börjat stiga. Vilket hot utgör detta mot våra räntefonder?

I den här webbsändningen gör vi en tillbakablick på förra året och hur det gick för våra fonder. Morten Steinsland och Leif Eriksrød kommer att prata om vad som kommer att driva marknaden i år och hur vi positionerar oss för att skapa överavkastning 2022.