Miljömässiga och sociala egenskaper som fonden främjar

I förvaltningen av fonden exkluderar vi bolag:

som bryter mot internationella normer där några viktiga nämns här:

UN Global Compact – 10 principer inom dessa 4 områden:

 • Mänskliga rättigheter – Potentiell negativ effekt där människor behandlas orättvist – Företag som inte respekterar detta investerar vi inte i – datakälla MSCI och BNP Paribas.
 • Arbete – Potentiell negativ effekt där människor utnyttjas – Företag som inte respekterar detta investerar vi inte i – datakälla MSCI och BNP Paribas.
 • Miljö – Potentiell negativ effekt på miljön – Företag som inte tar relevanta miljöansvar investerar vi inte i – datakälla MSCI och BNP Paribas.
 • Korruption – Potentiell negativ effekt på rättvisa i samhället – Företag som inte tar relevant ansvar i samband med korruption investerar vi inte i – datakälla MSCI och BNP Paribas.

ILO – International Labour Organization – 8 grundläggande konventioner:

 • Organisationsfrihet – Potentiell negativ effekt där människor utnyttjas – Företag som inte respekterar detta investerar vi inte i – datakälla MSCI och BNP Paribas.
 • Rätten till kollektivavtal – Potentiell negativ effekt där människor utnyttjas – Företag som inte respekterar detta investerar vi inte i – datakälla MSCI och BNP Paribas.
 • Konventioner mot tvångsarbete – Potentiell negativ effekt där människor utnyttjas – Företag som inte respekterar detta investerar vi inte i – datakälla MSCI och BNP Paribas.
 • Minimiålder för arbete – Potentiell negativ effekt där barn utnyttjas – Företag som inte respekterar detta investerar vi inte i – datakälla MSCI och BNP Paribas.
 • De värsta formerna av barnarbete – Potentiell negativ effekt där barn utnyttjas – Företag som inte respekterar detta investerar vi inte i – datakälla MSCI och BNP Paribas.
 • Lika ersättning – Potentiell negativ effekt där människor utnyttjas – Företag som inte respekterar detta investerar vi inte i – datakälla MSCI och BNP Paribas.
 • Diskriminering – Potentiell negativ effekt där människor utnyttjas – Företag som inte respekterar detta investerar vi inte i – datakälla MSCI och BNP Paribas.

som producerar/distribuerar produkter med oönskade negativa effekter:

 • Alkohol – Potentiell negativ effekt på samhälle, barn och familjeliv samt hälsa – Vi investerar inte i företag som har mer än 5% av sin omsättning från produktion eller distribution av detta – datakälla MSCI BNP Paribas.
 • Tobak – Potentiell negativ effekt på egen och familjens hälsa – Vi investerar inte i företag som har mer än 5% av sin omsättning från produktion eller distribution av detta – datakälla MSCI BNP Paribas.
 • Kontroversiella vapen – Potentiell negativ effekt på krigsoffer – Vi investerar inte i företag som har mer än 5% av sin omsättning från produktion eller distribution av detta – datakälla MSCI BNP Paribas.
 • Pornografi – Potentiell negativ effekt på människor som utnyttjas – Vi investerar inte i företag som har mer än 5% av sin omsättning från produktion eller distribution av detta – datakälla MSCI BNP Paribas.

I förvaltningen av fonden utövar vi aktivt ägande för att påverka företag till förbättringar. Detta kan göras genom röstning på bolagsstämma eller genom direktkontakt med företaget om viktiga hållbarhetseffekter som vi anser att företaget måste göra något åt. Vi kan göra det på egen hand, men också tillsammans med andra intressenter. Företag som inte uppfyller våra förväntningar kan vi välja att inte investera i.

Några av Alfred Bergs fonder avviker från vad som beskrivs ovan:

De kan ha strängare kriterier, som att exkludera produktion av fossila bränslen, vilket har en mycket negativ effekt på miljön via koldioxidutsläpp och bidrar till klimatkrisens styrka när de används. Dessa fonder är:

 • Alfred Berg Nordic Small Cap ESG – Produktion av fossila bränslen och deras användning i elproduktion – Känd negativ effekt på miljön – Vi investerar inte i företag som bedriver denna typ av verksamhet.
 • Alfred Berg Nordic High Yield ESG – Produktion av fossila bränslen och deras användning i elproduktion – Känd negativ effekt på miljön – Vi investerar inte i företag som bedriver denna typ av verksamhet.

De kan ha mindre strikta kriterier, till exempel indexfonder, kvantitativa strategier och andra fonder. Dessa fonder är:

 • Alfred Berg Nordic Index ska replikera VINX Benchmark Cap Net Index–sammansättningen och främjar därför inte miljömässiga eller sociala egenskaper.

Som en del av BNP Paribas Asset Management ingår Alfred Berg i BNP Paribas Asset Managements riktlinjer för ansvarsfull affärsverksamhet.
Dessa beskrivs här.