Krig i Ukraina och marknadsoro

Author avatar vegard hagen Publicerad

Krigsutbrottet i Ukraina har orsakat oro och fall på både ränte- och aktiemarknader världen över. Det finns lite som tyder på att kriget är över inom kort. Osäkerheten förknippad med hur allvarliga och långvariga de ekonomiska konsekvenserna blir är stor.

Den senaste veckan har oljepriserna nått nivåer vi inte sett sedan före finanskrisen. Gaspriserna har stigit till den högsta nivån någonsin. Detta bidrar till att Oslobörsen håller sig bra medan övriga börser har fallit mer än 20 %. Men det är få aktier som håller Oslobörsen uppe. Övriga aktier har fallit kraftigt.

Räntor och kreditspreadar har sett stora svängningar den senaste veckan, både i den nordiska marknaden och internationellt. Likviditeten har också varit utmanande i delar av marknaden, men inte i närheten av de likviditetsutmaningar vi såg i mars 2020.