10 milliarder i tapt avkastning hvert år

Author avatar vegard hagen Publicerad

Norske husholdningers bankinnskudd økte i fjor kraftig i følge SSB. Bankinnskuddene er nå på nærmere 1500 milliarder kroner*. Med Norges Banks styringsrente på 0% og tre måneder NIBOR på rundt 0,25% har vi en risikofri rente på “all time low”. Bankenes innskuddsrenter varierer men er neppe nevneverdig høyere enn NIBOR. Pengemarkedsfondene tilbyr fortsatt en yield på rundt 1%. Det tilsier mer enn 10 milliarder i tapt avkastning årlig i bankinnskudd fremfor plassering i pengemarkedsfond.

Historisk har pengemarkedsfond både gitt høyere avkastning enn bank og vært en trygg plassering. Men hvor trygge har pengemarkedsfondene egentlig vært? Hvordan oppførte de seg under Finanskrisen i 2008, og ikke minst, hvordan oppførte de seg under den kraftige uroen i rentemarkedet i mars i fjor?

Vi inviterer til webcast med leder for nordisk renteforvaltning i Alfred Berg, Morten Steinsland, hvor vi ser nærmere på utviklingen i pengemarkedssegmentet og hvorfor denne delen av rentemarkedet er å foretrekke fremfor bankinnskudd for de aller fleste nå.