Månadsuppdatering september

Author avatar vegard hagen Publicerad

Stefan Larsson och Dan Fredrikson ger oss en genomgång av händelserna i ränte- respektive aktiemarknaden under september.