Attraktiva nivåer i nordisk high yield

Author avatar Marie Backer Publicerad

Med Thomas Eitzen, chef för kreditanalys och strategi på SEB, och Henrik Emil Høyerholt, portföljförvaltare på Alfred Berg.

2021 var ett rekordår för nordisk high yield. Både vad gäller avkastning och marknadsaktivitet. De flesta nordiska högavkastande fonder levererade en solid avkastning på mellan 8 % och 11 %. Vår fond Alfred Berg Nordic High Yield levererade hela 15,7 %. Många nya nordiska företag från en rad branscher hittade under förra året till high yield-marknaden. Emissionsvolymen slutade på rekordhöga 200 miljarder. Det tidigare rekordet sattes 2017 med 122 miljarder. En större nordisk high yield-marknad med god spridning över sektorer ger goda möjligheter för investerare.

2022 har startat med mer turbulenta marknader. Hög inflation, stigande räntor och mer volatilitet är bakgrunden nu i början av året. Kreditriskpremierna har ökat på de flesta marknader, förutom i Norden. Återigen har den nordiska högavkastningsmarknaden visat sig vara motståndskraftig mot kortsiktig marknadsturbulens.

Med relativt stabila kreditspreadar stiger ändå avkastningsnivåerna till följd av stigande räntor. Den positiva avkastningstrenden från förra året fortsätter. Emissionsaktiviteten ligger också kvar på en hög nivå med 13 miljarder emitterade i januari fördelat på 17 lån. Fallissemanget i nordisk high yield sjönk till och med 2021 till mycket låga 1,9 %. I kombination med mer attraktiva avkastningsnivåer gör detta nordisk high yield till en spännande tillgångsklass även in i 2022.

SEB har jämfört 32 nordiska high yield-fonder och tittat på vad som driver utvecklingen på den nordiska high yield-marknaden, likheter och skillnader mellan fonderna. Thomas kommer kort att presentera resultatet av jämförelsen, förutom att ge sin syn på den nordiska high yield-marknaden nu. Henrik kommer att titta närmare på de möjligheter och utmaningar Alfred Berg ser på den nordiska high yield-marknaden nu i början av 2022.