Krigsutbrott och marknadsoro

Author avatar Marie Backer Publicerad

Krigsutbrottet i Ukraina skapar oro på marknader runt om i världen. Många fruktar de negativa effekter detta kommer att få på den politiska stabiliteten och de finansiella marknaderna. Börserna faller kraftigt och den ryska börsen halverades i slutet av torsdagen.

Med fortsatt stigande råvarupriser, framför allt inom olja och gas, är den norska kronan fortsatt stark. Nu är frågan om detta kommer att fortsätta?

Räntemarknaden har varit relativt lugn. Långa räntor är oförändrade medan kreditspreadar inom Investment Grade har minskat något. Hur kommer krigsutbrottet att påverka de nordiska ränte- och kreditmarknaderna?

I denna webbsändning kommer våra förvaltare Morten Steinsland och Leif Eriksrød att prata om vad som driver marknaden och hur vi positionerar våra portföljer framåt.