Markedsoppdatering mai

Author avatar vegard hagen Publicerad

Det er et gammelt ordtak i aksjemarkedet; «Sell in May, and go away». Året 2021 ser ikke ut til å føye seg inn i den rekken. Den sterke utviklingen på verdens børser fortsatte i mai, dog med en endring mellom sektorene.

I det nordiske aksjemarkedet har inntjeningsestimatene steget markant i første del av året. Dette er litt uvanlig, målt mot de siste seks årene. Betyr dette at det finnes betydelig mer oppside i det nordiske aksjemarkedet?

Fokus i markedet ellers har i en periode vært på inflasjon og utvikling i lange renter. Spørsmålet er om unyansert tolkning av inflasjonsfaktorer kan føre til feil investeringsbeslutninger?

Morten Steinsland gir en oppdatering på renter og kreditt, samt status i rentefondene våre. Kristian Tunaal gir en oppdatering på det nordiske aksjemarkedet og de nordiske aksjefondene våre.