Prisvärda kvalitetsaktier i Norden

Author avatar Marie Backer Publicerad

Världens börser har varit turbulenta under 2022. Börserna har fallit, råvarupriserna, inflationen och räntorna stiger. Medan råvarutunga Oslo Børs är undantaget, med en positiv avkastning för året, har andra marknader fallit efter den tragiska invasionen av Ukraina. Det gäller särskilt marknader som ligger geografiskt nära Ryssland, som Finland och Sverige. Dessa har sålts ner kraftigt av internationella investerare. Därmed är den nordiska marknaden bland de marknader som har fallit mest under 2022 med cirka 14 %*, mot en nedgång på cirka 7 %* för världsindex.

Priset på nordiska aktier, mätt med P/E, har fallit kraftigt från en topp på nästan 25 förra året till nu runt 16 för det nordiska indexet. Vår nordiska aktiefond, Alfred Berg Nordic Gambak, har nu ett P/E snitt på mindre än 10. Nordiska företag levererar bra siffror och vinstprognoserna fortsätter att stiga.

Det har varit en politisk omställning på kort tid, som ser ut att bli långvarig. Vi är i en ny situation. I en osäker värld kan en väldiversifierad portfölj av nordiska kvalitetsbolag, relativt lågt prissatta, snabbt visa sig vara en bra plats att vara på. Med allt högre inflation kan det också vara bra att tänka på att aktier över tid skyddar bra mot inflation.

Denna sändning är från Alfred Bergs seminarium om den nordiska börsen. SEB chefsstrateg, Erica Dalstø, ger en status på makrobilden i Norden. DNB Markets aktiestrateg, Paul Harper, tittar närmare på den nordiska aktiemarknaden. Kristian Tunaal, senior förvaltare på Alfred Berg, kommer att lyfta fram vad vi anser är prisvärda kvalitetsaktier i Norden