Sterk sluttspurt inn i 2021

Author avatar vegard hagen Publicerad

Desember var nok en god måned for kapitalmarkedene. Start av vaksineringsprogram, samt at vi endelig fikk på plass en Brexit avtale, overskygger de negative virkningene av ny oppblomstring av virus. Fortsatt godt hjulpet av kraftige sentralbank stimulanser med lave renter og mye likviditet, bidro dette til godt sentiment i markedet andre halvår 2020.

Det ble en sterk avslutning på et turbulent år for det norske aksjemarkedet. Hovedindeksen (OSEBX) på Oslo Børs steg med 4,7 prosent i desember, og gjorde at tallet for året ble en oppgang på 4,5 prosent.

Kredittmarkedet har vært svært sterkt i lengre tid og denne trenden holdt seg også i desember. Norske renter har gjennom de siste månedene steget markant relativt til landene rundt oss. Selv med noe høyere renter i Norge bidro inngang i kredittpåslagene til positiv avkastning i de fleste rentefondene med kortere durasjon i desember.

Hvilke muligheter ser våre forvaltere og hvor tror vi det ligger avkastningspotensiale i 2021?