Utsikt over Stockholm fra lufta

Ändrade frister för teckning och inlösen i SPV och Bulder fonderna

Author avatar vegard hagen Publicerad

Vi vill informera om att fristen för teckning- och inlösen för följande fonder uppdateras per 1 juni 2023 genom en uppdatering av informationsbroschyren; SPV Rente +. SPV 20, SPV 50, SPV 80, SPV 100, Bulder 20, Bulder 50, Bulder 80 och Bulder 100. Ändringarna innebär att order som inkommer innan klockan 14.00 helgfri vardag genomförs till en kurs nästkommande dag. Önskar kunden att Alfred Berg drar medel direkt från konto vid teckning ska meddelande om teckning inkommit till Alfred Berg senast klockan 10.00 helgfri vardag.