Utsikt over fjorden fra Oslo

KALLELSE TILL ÅRETS VALMÖTE

Author avatar vegard hagen Publicerad

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS kallar till valmöte

Dagordning:

  1. Godkännande av dagordningen och registrering av deltagande andelsägare.
  2. Val av ordförande och två personer att justera protokollet.
  3. Val av aktieägarvald styrelseledamot och suppleant.
  4. Övrigt.

Tid: Måndagen den 26 juni 2023, kl 12.00

Plats: Støperigata 2, 5:e våningen, Aker Brygge, 0250 Oslo

Om andelsägare önskar ta upp andra ärenden ska detta anmälas till förvaltningsbolagets styrelse senast den 22 juni 2023. Närvaro vid möte eller eventuellt bemyndigande ska anmälas till kundcenter på telefon +47 20 00 51 00 eller per e-post: kundcenter@alfredberg.com senast 28 juni 2022. Kom ihåg att ta med giltig legitimation!