Utsikt over fjell, hav og hus

Ändringar i fondbestämmelserna för värdepappersfonderna Nordic High Yield Acc och Nordic High Yield ESG

Publicerad

Alfred Berg Kapitalforvaltning vill härmed informera om att vi har ansökt om och erhållit Finansinspektionens godkännande till ändringar i fondbestämmelserna för värdepappersfonderna Alfred Berg Nordic High Yield ACC och Alfred Berg Nordic High Yield ESG. I fondbestämmelserna har det tidigare funnits en begränsning som innebär att maximalt 10 procent av fondernas medel får investeras på konto hos kreditinstitut. Denna begränsning utökas nu till maximalt 20 procent.

Förändringarna påverkar endast marginellt fondenas placeringsinriktning och risknivå. Ingen åtgärd behövs med anledning av denna information.

De nya fondbestämmelserna träder i kraft den 22 augusti 2022.

För fullständig information klicka på länken för respektive fond nedan:

Alfred Berg Nordic High Yield Acc

Alfred Berg Nordic High Yield ESG