Nedläggning av referensindex for Alfred Berg Nordic Investment Grade fond

Author avatar Martin Gisvold Publicerad

Nasdaq har på kort varsel besluttet å legge ned sine kredittindekser, herunder indeksene Nasdaq Credit SEK og Nasdaq Credit SEK FRN.

Nasdaq Credit SEK FRN utgjør en tredjedel av referanseindeksen for fondet Alfred Berg Nordic Investment Grade (Classic og Inst. klasser).

Nasdaq Credit SEK utgjør en tredjedel av referanseindeksen for fondene Alfred Berg Nordic Investment Grade FO og Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Dur (Classic og Inst. klasser).

Som en følge av nedleggelsen har Alfred Berg Kapitalforvaltning fjernet referanseindeksen for fondene nevnt over. Dette fordi vi på kort varsel ikke har funnet gode erstatninger for de nedlagte indeksene, og fordi en referanseindeks bestående kun av de to gjenværende delindeksene vil utgjøre en dårlig benchmark for fondene.