Flyttning av andelsägarregister

Publicerad

Flytting av andelseierregister

Den 24. august 2020 oppretter Alfred Berg Kapitalforvaltning AS (Alfred Berg) et nytt andelseierregister. Som kunde i Alfred Berg eier du andeler i et eller flere av våre fond. Fond forvaltet av Alfred Berg og BNP Paribas Asset Management (BNP Paribas) som er markedsført i Norge er i dag registrert i andelseierregisteret til Verdipapirsentralen (VPS). Den 24. august blir dine fondsandeler i Alfred Berg og BNP Paribas’ fond automatisk flyttet til en ny konto i vårt nye andelseierregister. Med opprettelsen av et eget andelseierregister, innfører vi tilsvarende løsning som de største norske kapitalforvalterne. Vi presiserer at flyttingen skjer automatisk og at du ikke trenger å gjøre noe i forbindelse med flyttingen.

Ny kundeportal lanseres i forkant av flytting
I forbindelse med flyttingen, lanserer vi en ny kundeportal på våre nettsider. Der kan du blant annet følge markedsverdien av fondene, beholdningen og se transaksjonshistorikken. I portalen kan du også enkelt kjøpe- eller selge fondsandeler. Transaksjoner direkte gjennom VPS Investortjenester vil opphøre fra og med 24. august. Meldinger du tidligere har mottatt fra VPS, vil du heretter finne i postkassen hos Alfred Berg.

Nytt andelseierregister – automatisk flytting
Flyttingen til nytt andelseierregister skjer automatisk, uten kostnader og har ingen skattemessige konsekvenser. Den blir ikke betraktet som noen realisasjon av fondsandeler. Når flyttingen er gjennomført vil du motta en melding fra Alfred Berg. VPS vil også sende endringsmelding for å bekrefte at andelene er flyttet ut av VPS.

VPS konto hos Alfred Berg eller andre tilbydere
Er din VPS-konto opprettet direkte hos oss, vil VPS-kontoen automatisk bli avsluttet. Har du andelene dine på en VPS-konto opprettet av en annen tilbyder enn Alfred Berg vil den bestå, men fondsandelene i fond forvaltet av Alfred Berg og BNP Paribas vil bli flyttet til vårt nye andelseierregister. Har du andre verdipapirer på denne VPS-kontoen vil du fortsatt kunne se disse i VPS Investortjenester, men fondsandeler i Alfred Berg og BNP Paribas fond vil kun vises i vår kundeportal. Informasjon om beholdning, spareavtaler, skatteberegninger og eventuelt skjermingsfradrag vil også følge med til din konto hos Alfred Berg. Eldre års- og realisasjonsoppgaver vil være tilgjengelig i VPS-systemet inntil 31. desember 2021.

Aksjesparekonto
Fondsandeler som er registrert på Alfred Bergs egen aksjesparekonto i VPS vil også overføres til Alfred Bergs aksjesparekonto i det nye andelseierregisteret. Kunder som allerede i dag bruker Alfred Bergs egen aksjesparekonto forblir på denne plattformen.

Rettighetene dine er uendret
Dine rettigheter som andelseier i fond forvaltet av Alfred Berg reguleres av verdipapirfondloven. Rettighetsregistrering og rettsvern for konto- og rettighetshavere som hittil har vært basert på verdipapirregisterloven vil fremover baseres på verdipapirfondlovgivningen. Avgjørelsen om å bytte andelseierregister går ikke utover dine juridiske rettigheter som eier av fondsandeler. Som andelseier får du videreført beskyttelsen som ligger i verdipapirfondlovgivningen. Vår konsesjon til å drive verdipapirfondsforvaltning gitt av Finanstilsynet er uendret.

Trenger du mer informasjon?
Dersom du lurer på noe ta kontakt med din kundekontakt, eller ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 22 00 51 00 eller kundesenter.no@alfredberg.com