Kronestykker står stablet

Svenska företag går miste om ett SKF varje år

Author avatar vegard hagen Publicerad

Stigande inflation och därmed stigande centralbanksräntor har präglat marknaden under 2022 och inledningen av 2023. När centralbankerna på detta sätt drar i handbromsen med hjälp av räntevapnet leder det generellt sett till stigande marknadsräntor på både ut- och inlåning.

Men så är inte alltid fallet. Svenska banker har varit snabba med att höja sina utlåningsräntor men är betydligt långsammare med att höja räntan på inlåningen. Detta skapar ett stort räntenetto och god intjäning för bankerna men det betyder också att det råder en historiskt hög skillnad mellan räntan på bankkontot och den ränta som kan erhållas genom att placera pengar i penningmarknadsfonder.

De senaste åren har marknadsräntorna varit på en väldigt låg nivå vilket har inneburit låga eller obefintliga räntor på både bankkonton och i penningmarknadsfonder. När räntorna nu har stigit kraftigt har detta förändrats. Samtidigt som bankerna drar benen efter sig med att höja inlåningsräntorna kan du investera till mycket högre räntor på penningmarknaden.


Höjd ränta men inte nödvändigtvis på inlåningskontot 

Svenska företag har ca 2 540 miljarder kronor på banken (SCB, december 2022). Den genomsnittliga räntan på dessa bankkonton är 1,37 % (SCB, februari 2023). Aktuell portföljränta i vår nordiska penningmarknadsfond Alfred Berg Nordisk likviditet Plus är närmare 5 %. En sådan stor ränteskillnad innebär att svenska företag går miste ca om 90 miljarder kronor i avkastning varje år. Detta motsvarar nästan börsvärdet på till exempel SKF.

Många företag har upptäckt detta. Under 2023 har kunder investerat cirka 3 miljarder SEK i Alfred Bergs penningmarknadsfonder. Men många investerare är fortfarande ovetande om detta och fortsätter därigenom att subventionera storbankerna med miljarder i ränteintäkter.

Alfred Berg Likviditetsförvaltning

Alfred Berg förvaltar ca 22 mrd inom likviditetsförvaltning. Vår förvaltning kännetecknas av tydliga och väldefinierade investeringsriktlinjer och fokus på stabilitet, robusthet och likviditet. 

Alfred Berg Nordisk Likviditet Plus ACC är en Penningmarknadsfond som investerar i obligationer från ett hundratal kända nordiska kvalitets bolag. Det har historiskt skapat underlag för en god riskspridning och stabil avkastning. Att fonden är nordisk betyder också att vi har tillgång till flera likviditetskällor. Våra förvaltare handlar inte bara i SEK utan också i nordiska obligationer utställda i EUR, NOK och USD. Något som visat sig extra viktigt i tider av osäkerhet på marknaden som till exempel den senaste tidens turbulens runt Silicon Valley Bank och Credit Suisse.

Fonden är en UCITS-fond med daglig handel vilket innebär att det inte finns någon inlåsningseffekt på insatt kapital.