Vi presenterar Alfred Berg FRAMTID

Publicerad

Alfred Bergs mål är alltid att uppnå bästa möjliga riskjusterade avkastning för våra kunder. Det innebär också att vi integrerar hållbara investeringar i vår aktiva förvaltning. Vi har jobbat med hållbara investeringar sedan 1999 och nu tar vi det arbetet ett steg längre genom att introducera Alfred Berg FRAMTID.

Alfred Bergs fokus på hållbarhet utgår från de fyra grundpelarna: Exkludering, ESG-analys, Integration av hållbarhetsrisker i förvaltningen och en tydlig process för bolagsstyrning. Dessa grundpelare gäller för alla våra aktivt förvaltade fonder och beskrivs mer i detalj nedan.

Vi tar vårt hållbarhetsarbete framåt genom att införa ytterligare mål för ett urval av våra fonder som vi kallar Alfred Berg FRAMTID. Dessa fonder kommer, förutom att uppfylla de strikta ESG-krav som gäller för alla aktiva Alfred Berg-fonder, också att innehålla en andel bolag som bidrar till den gröna omställning. Antingen genom ett lågt CO2-avtryck eller att vara i “transition”, dvs bidra till omställningen till en mer hållbar ekonomi. Vi inför även mål för andelen hållbara obligationer (obligationer som definieras som gröna av en oberoende tredje part, hållbara- eller sociala obligationer) för alla obligationsfonder som ingår i Alfred Berg FRAMTID.

Alfred Berg FRAMTID – fonder med särskilt fokus på ESG

Översikten nedan visar de fonder som definieras som Alfred Berg FRAMTID-fonder. Aktiefonden Alfred Berg Nordic Small Cap ESG, alla Alfred Berg Nordic Investment Grade-fonder, Alfred Berg Income och Alfred Berg Nordic High Yield ESG.

Alfred Berg

Transition

För alla fonder i Alfred Berg FRAMTID exkluderar vi den fossila delen av energisektorn, med undantag för företag som uppfyller Transition Pathway Initiative eller liknande initiativ. Undantagna från exkludering är också hållbara obligationer utgivna av företag inom tex. olje- och offshorebranschen.

Mål om andel hållbara obligationer

För alla Alfred Berg Nordic Investment Grade-fonder inför vi ett mål på minst 25 % hållbara obligationer idag och minst 50 % i slutet av 2023. För crossover-fonden Alfred Berg Income och High Yield-fonden Alfred Berg Nordic High Yield ESG, inför vi ett mål på minst 20 % hållbara obligationer idag och minst 30 % i slutet av 2023.

* Gäller alla aktivt förvaltade fonder

FYRA GRUNDPELARE FÖR FOKUS PÅ HÅLLBARHET FÖR ALLA AKTIVT FÖRVALTADE ALFRED BERG FONDER 

Exkludering

Vi exkluderar företag som bryter mot internationella standarder som UN Global Compact, International Labour Organization (ILO) och mänskliga rättigheter. Vi följer bland annat NBIM, Svenska kyrkan och BNP Paribas uteslutningslistor. I många fall har vi ännu hårdare krav på exkludering. Till exempel exkluderar vi företag med mer än 5 % av försäljningsintäkter från alkohol, tobak, pornografi och kontroversiella vapen.

ESG-analys

Alfred Bergs ESG-analyser baseras främst på BNP Paribas Asset Managements (BNPP AM) egenutvecklade ESG-analys. BNP Paribas är rankat som ett av världens mest hållbara företag * och BNPP AM har betyget A+ från PRI. Vi använder oss av GDP AM:s metodik, resurser och analysresultat. BNP Paribas’ Hållbarhetscenter har 25 anställda som enbart arbetar med ESG-analys. De täcker för närvarande mer än 13 000 företag. För företag, organisationer eller enheter som inte omfattas av BNPP AM:s analys använder vi BNP Paribas ramverk i en egen separat analys.

Integrering av risker relaterade till hållbarhet

Integrationen av ESG-risk säkerställer att vi förstår och tar hänsyn till en större del av riskbilden förknippad med våra investeringar. Detta bidrar till att vi investerar i företag och bygger portföljer som bidrar till målet om en god riskjusterad avkastning. Alla våra aktivt förvaltade fonder har tydliga krav på hållbarhet. Kraven kommer att variera från fond till fond och framgår i respektive fonds mandat. Det kan finnas mål för koldioxidintensitet, mål för uteslutning av vissa sektorer eller mål för att nå en given andel hållbara obligationer.

Tydlig process för dialog och bolagsstyrning

Bolagsstyrning är en integrerad och viktig del av hållbar förvaltning. Vi är aktiva ägare, och använder bland annat företagsdialog och proxyröstning för att påverka företag och organisationer vi investerar i. Om bolagsstyrning används på rätt sätt kan det minska risken, tydliggöra värderingar och samtidigt positivt påverka företag och omvärlden.

* Källa: Corporate Knights “Global 100 most sustainable corporations” 2021.

Både piska och morot

Alfred Berg investerar i företag som har ambitioner inom hållbarhet, och som bidrar till vårt mål om bästa möjliga riskjusterade avkastning. Alfred Berg anser att bolagsstyrning är effektivare än exkludering, men exkludering är fortsatt en effektiv sista utväg. Vi vill bidra till att följa och utveckla goda standarder inom hållbarhet för de företag vi investerar i.

Införandet av Alfred Berg FRAMTID, med kvantitativa och kvalitativa mål i fondportföljerna, är en del av detta arbete. Genom dessa mål vill vi motivera nordiska företag att gå längre i sitt arbete mot att bli ännu mer hållbara.

Vill du ha mer information om Alfred Berg FRAMTID eller vårt förhållningssätt till hållbarhet så hör gärna av dig till oss så berättar vi mer.