Alfred Berg Marknadsblick Q4 2020

Publicerad

Våre markedsvurderinger

Oljepris

Fortsatt lav pris i et lenger bilde på bakgrunn av lav etterspørsel og store lagre


Økonomisk vekst

Corona krisen sender verden inn i dyp resesjon. Vekstanslagene er ekstremt lave.

Stor usikkerhet rundt videre forløp, hvor sterk blir gjeninnhentingen og til hvilke nivåer?

Markotallene i det korte bilde er litt bedre etter gradvis åpning etter Corona.

Vanskelig å bruke historien til å si noe om fremtiden.

Økonomisk vekst i 2021 og 2022 avhenger av hvor fort man har på plass en global vaksine. Markedet er optimistisk


Inntjening

Rekordkraftig inntjeningsfall med tilhørende nedjusteringer.


Valuta

Kronen er fortsatt svak, men har styrket seg fra de ekstremt lave nivåene i mars.

Kronen følger det generelle risikosentimentet mer enn oljeprisen.


Sentralbank

Alle verdens sentralbanker er «all in»

Ekstremt lave renter. Massive intervensjoner gjennom tilbakekjøp og likviditets tilførsel.


Verdsetting

Risikopremien for aksjer har fallt tross fallende renter.

Kredittspreadene er tilbake på nivåer som før mars. Markedet svinger mellom usikre makrotall som trekker spreader ut og «all in» fra sentralbanker som trekker spreader inn. Men gjennom sommeren har sentimentet vært sterkt.

Lave renter i overskuelig fremtid. Ligger nøytralvektet durasjon i renteporteføljene


Sentiment

Aksje og kreditt sentimentet er overraskende positivt. Sterkere fokus på aktiviteten fra sentralbankene enn makro

Man bør så vite at denne lavadelsmann, de stundene han intet hadde å gjøre – og det var de fleste i året – ga seg til å lese ridderbøker med slik iver og lyst at han nesten glemte friluftsaktivitetene, ja til og med forvaltningen av eiendommen sin. Så langt gikk hans besettelse og galskap at han solgte flere mål åkerjord for å kjøpe ridderbøker han kunne lese, og dermed brakte han hjem alle han kunne komme over.

Av alle var det ingen han likte så godt som boken av berømte Feliciano Silva, ettersom den strålende stilen og de innviklede vendingene denne forfatteren brukte, forekom ham absolutt storartet, særlig når han leste kjærlighetsbrev og utfordringer til duell, der han ofte fant setninger som denne: “Forstanden i den uforstand jeg behandler min forstand med, svekker min forstand i den grad at jeg i enhver forstand kan beklage meg over din skjønnhet.” Eller også når han leste: “De høye himler som guddommelig gjør deg fortjent til den fortjeneste som din storhet fortjener.”